Malin Utter är ny utbildnings- och kvalitetssamordnare för akademin sedan 1 januari

Malin har en bakgrund som bibliotekarie inom folkbibliotek, skolbibliotek och högskolebibliotek. Det sistnämnda här på högskolan. 2015 började hon som universitetsadjunkt på Bibliotekshögskolan, inom bibliotekarieprogrammen.

– Min största drivkraft i arbetet är kontakten med studenterna, den har varit A och O i min tidigare roll, säger Malin.

De senaste åren har Malin varit programansvarig för bibliotekarieprogrammen och arbetat mer och mer med kvalitets- och utbildningsfrågor. Erfarenheter som blir till stor nytta i det nya uppdraget.
– Det är områden som jag brinner för och vill arbeta mer med. Jag vill också jobba mer akademiövergripande och då är denna roll perfekt, säger Malin.

Uppdraget som utbildnings- och kvalitetssamordnare för A3 innebär att stödja akademins samlade utvecklingsarbete kring utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Vidare att stödja akademins arbete utifrån högskolans kvalitetssystem för utbildning, både avseende beredning och uppföljning. Dessutom innebär rollen att vara ett stöd i arbetet med lokala och nationella kvalitetsutvärderingar.

– Jag kommer att arbeta mycket med att vara närvarande på sektionerna och informera om de frågor som är aktuella för stunden. Just nu är det uppdaterade rutiner för kurs- och programutvärderingar som är i centrum, säger Malin.

Hon ser mycket fram emot att få arbeta med kvalitetsfrågorna i akademins utbildningar och hoppas på ett gott samarbete med medarbetarna på A3 men också med övriga delar av högskolan.
– Efter min inledande månad i den nya rollen slås jag av vilket engagemang det finns kring kvalitetsfrågorna bland medarbetarna på akademin. Det bådar gott för att vi tillsammans ska kunna vässa oss inom de här områdena, avslutar Malin.