Unikt samarbete levererar vässad utbildning inom textil och mode

Några studenter undersöker hur 3D-printade smycken upplevs i olika typer av ljus.

Under tre år har de medverkande lärosätena, Textilhögskolan, Politechnico di Milano och London College of Fashion utvecklat och skapat nya utbildningsvägar för studenter inom textil och mode. Målet i projektet Education4FashionTech har varit att förbättra nyckelkompetenser och öka studenternas kunskaper för att bättre kunna möta den snabbt växande mode- och techindustrin och för att kunna öka den europeiska marknadens konkurrenskraft när det kommer till design av smarta textilier, bärbara tekniker och digital tillverkning.

Gap mellan design och teknik

En viktig del har varit att överbrygga det gap som finns mellan de traditionellt separerade ämnena mode och teknik. Det har funnits ett stort behov av att skapa en gemensam grund för utbildningarna, säger Ann Vellesalu, doktorand och forskningsassistent som arbetat i projektet från Textilhögskolan i Borås:

– I början av projektet kunde vi se att marknaden var mycket fragmenterad när det kom till vilken sorts utbildning som erbjöds, med fokus på antingen teknik eller design.

Hon berättar att hållbarhet och covid-19 visar hur mode- och techindustrin behöver förändras och hur viktigt det är att design och teknik går hand i hand.

– Mode innehåller ju ofta många olika material som är svåra att återvinna. Andra exempel är hur pandemin gör att e-handel ökar, hur globala leverantörskedjor påverkas och hur fysiska evenemang som modeveckor ställs in. Här kan tekniken lösa problem, säger Ann Vellesalu.

Fria att använda

Projektet har resulterat i så väl övergripande riktlinjer som ämnen och praktiska verktyg för lärare. Tillsammans utgör delarna grunden för en läroplan, som är fri för lärosäten att använda och kombinera utifrån deras behov.

En grupp lärare sitter runt ett bord och diskuterar.
Lärare från de deltagande lärosätena testar och utvärderar delar av de praktiska verktyg som tagits fram, i tvärvetenskapliga grupper, under en workshop i Borås 2019.

Ann Vellesalu ser tillbaka på tre år med gränsöverskridande samarbeten. 

– Vi är väldigt nöjda och det har varit en fantastisk tid. Vid vårt sista event hade vi 140 deltagare, som var mycket positiva och engagerade. Även om resurserna som vi har utvecklat är tänkta för ett europeiskt system, hade vi deltagare från hela världen. Behovet och intresset från internationella lärosäten och företag har varit stort, säger Ann Vellesalu.

Fortsatt samarbete

Men de gränsöverskridande samarbetena och arbetet med att utveckla högre utbildning slutar inte med Education4FashionTech. Det har lett till flera efterföljande samarbeten, bland annat projektet FTAlliance – Erasmus+ Knowledge Alliance, som samlar tolv partners från akademin och näringslivet.

Fakta om projektet

Education4FashionTech finansierades av EU inom ramen för Erasmus+. Totalt samarbetade närmare 300 utbildare, utomstående experter, representanter från näringsliv med flera i projektets aktiviteter. Deltagarna har haft olika bakgrunder, som mode och textile design, textile ingenjörsvetenskap, mode innovation och entreprenörskap, interaktionsdesign smarta textilier. De har deltagit i aktiviteter som ett fashion-tech hackathon, en workshop för lärare och tre intensive program som fokuserat på smarta textilier, bärbara tekniker och digital tillverkning.