Ämneslärarutbildningen på Högskolan i Borås får ny form

– I de nya utbildningsplanerna, där vi skapat två inriktningar på utbildningen, får studenterna ett ökat ämnesdjup i de båda språk de läser. Svenskämnet omfattar nu 105 högskolepoäng och ingår i båda utbildningsinriktningarna. Engelska eller svenska som andraspråk omfattar 60 högskolepoäng. Utöver det tillkommer kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna. Det ger studenterna en bred kompetens som förbereder dem för ett spännande yrkesliv, säger Eva Hesslow, programansvarig.

Utbildningen har en tydlig koppling mellan ämne, ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU), där såväl ämnesdidaktik som VFU integreras i de andra kurserna. Totalt ingår 30 högskolepoäng VFU.

Hela utbildningen genomförs på Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning. Det skapar en öppen utbildningsmiljö där studenterna upplever en närhet till lärarlaget. Att utbildningen bedrivs inom en och samma sektion ger också goda möjligheter till samverkan mellan lärare i olika ämnen.
– Flera av våra lärare har lång praktisk erfarenhet av att undervisa i skolan. Tillsammans med erfarna kollegor som forskar inom pedagogiskt arbete kan vi erbjuda en utbildning som är väl förankrad i både forskning och beprövad erfarenhet, säger studierektor Daniel Arnesson.

Det ämnesdjup som utbildningen innebär medför också att det är en bitvis utmanande utbildning.
– Utbildningen ställer krav på en god språklig kompetens hos studenterna. Och självklart att det finns ett intresse av att arbeta med ungdomar. Vill du jobba med språk och litteratur och med att utveckla ungdomars förmågor inom de områdena är det här helt rätt utbildning, avslutar Eva Hesslow.