Bibliotekshögskolans tidigare medarbetare, Geir Vestheim, har avlidit

Geir Vestheim betydde mycket för utvecklingen av BoI-ämnet i Sverige från 1990-talet och framåt. Hans inriktning var bibliotek och kulturpolitik. Han kom till Sverige med en färdig avhandling och disputerade i biblioteks- och informationsvetenskap (BoI) vid Göteborgs universitet 1997. Därefter ledde han kollegium 1, utbildning och forskning med inriktning mot bibliotek, kultur och samhälle.

Professorsinstallation 2000

Geir blev professor år 2000 och installerades vid Högskolan i Borås första professorsinstallation samma år. Han var en av nyckelpersonerna i utvecklingen av BoI-ämnet under många år vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, innan han drog vidare till Høgskolen i Telemark, numera Universitetet i Sørøst-Norge.

Inom biblioteks- och informationsvetenskap var han under hela sin tid vid Bibliotekshögskolan drivande i Centrum för kulturpolitisk forskning och Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, och han var en mycket uppskattad handledare för flera doktorsavhandlingar och magisteruppsatser med fokus på kulturpolitik.

Geir var en riktigt god kollega med djupa kunskaper, vida vyer och mycket humor. Hans tidigare kollegor vid Bibliotekshögskolan kommer att sakna honom djupt.