Vad vet du om Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)?

Bild på händer och områden som kopplar till respektive område i projektet

Under tre etapper med start våren 2022 fram till första kvartalet 2024 kommer ett nytt så kallat kärnsystem inom hälso- o sjukvård att införas. SÄS är först ut, redan i april 2022. Systemet heter Millennium och kommer att ersätta många av dagens journal- och patientadministrativa system. Detta kommer att påverka arbetsuppgifter och dokumentation för all hälso- och sjukvårdspersonal. Även kommuner och privata vårdgivare omfattas av detta.

Högskolor som utbildar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kommer också att påverkas på flera sätt av införandet av Millennium. Därför har vi bjudit in Victoria Mohlén som är projektledare och Sylvia Karlsson som är utbildningssamordnare, båda vid FVM Utbildning, för att berätta mer om Millennium och dess huvudsakliga principer. Därefter finns tid för dialog.

Här ges möjlighet att fråga hur detta kan påverka våra studenter som befinner sig på verksamhetsförlagd utbildning, VFU, våra kursplaner kring journaldokumentation med mera. Vi kan gemensamt väcka tankar kring framtida samarbete för att bäst förbereda studenterna inför deras kommande VFU och vidare arbete inom Västra Götaland.

Kontakta Ann-Helen Sandvik för Zoom-länk till mötet!

Väl mött

Hälsningar 

Ann-Helén Sandvik