Canvas erbjuder oändliga möjligheter

Vilka är dina erfarenheter av att arbeta med Canvas? 

– Jag har arbetat med Canvas, som lärare på Chalmers tekniska högskola, sedan februari 2019. Det kändes nervöst att slängas in så plötsligt i arbetet på en ny plattform utan förberedelse, men det gick ganska snabbt och smidigt att lära sig de olika grundfunktionerna. Jag tycker att Canvas erbjuder väldigt många bra funktioner (bättre än PingPong), både pedagogiska och administrativa. Det har framförallt varit väldigt bra under tiden med distansundervisning, bland annat eftersom det blir så snyggt och tydligt med länkning och inbäddning av videos på ”Sidor”.  

Vilket är ditt bästa tips till kollegor som ska starta med Canvas? 

– Mitt främsta tips är att man inte ska känna att man måste bemästra alla funktioner från start. Använd inledningsvis de grundfunktioner som du behöver för ditt administrativa och pedagogiska arbete. Canvas erbjuder oändliga möjligheter, men bara för att det finns tusen funktioner måste du inte använda alla. Särskilt i början kan det kännas tryggt att ”bara” bygga upp en bas. Det kommer att finnas tid att upptäcka och utforska funktioner. Du kommer med tiden (ganska snart) att kunna få goda tips och råd av kollegor som har prövat olika saker.  

– Ett annat tips är att våga klicka runt, ”leka med” och pröva olika funktioner, gärna tillsammans med kollegor. Jag tycker att Canvas är relativt lättanvänt som lärar-användare, men det kan vara svårt att navigera om man är inblandad i många kurser där olika kursansvariga har sitt eget upplägg.  

 Ett urval kortfattade specifika omdömen: 

  • Speedgrader är enligt mig ett mycket bra verktyg, särskilt vid sambedömning.  
  • Det är suveränt att man kan forma studiegrupper (och ha gruppuppgift som val i Speedgrader). 
  • För mig som har haft upp till 60 handledningsgrupper att hantera samtidigt har bokningsfunktionen i kalendern varit ovärderlig. 
  • Modulerna ger bra organisationsmöjligheter: att tydliggöra teman/delmoment etc. 
  • Bra att man kan dölja/låsa enskilda delar. 

Vilka fallgropar ska man undvika när man använder Canvas? 
– En fallgrop är att använda funktioner som faktiskt inte är funktionella i just din kurs. Min erfarenhet är att det vissa tycker är helt fantastiskt med Canvas tycker andra är väldigt krångligt och riktigt dåligt utformat. Om någon därför menar att man absolut måste använda en viss funktion för att den är så utomordentligt bra, behöver det inte betyda att den passar ditt pedagogiska upplägg (som med allt annat med andra ord!). Ett dilemma som detta dock kan leda till är som sagt att olika kursansvariga har olika strukturer på sina Canvas-sidor. Av min erfarenhet är detta något som kan förvirra studenterna. Vissa lärare använder Canvas till i princip allt medan andra har ett mycket begränsat menyval och avskalat upplägg. Hur man strukturerar modulerna har också varierat stort, samt att vissa använder ”Sidor” för information som andra använder ”Filer” för. Det brukar dock inte vara något problem om man sorterar/publicerar sin information/sitt material under rätt modul, namnger allt på ett tydligt och transparent och kommunicerar Canvas-upplägget med studenterna. 

– Slutligen: Undvik att skapa en labyrint på "Sidor" med länkar och hänvisningar till filer och uppgifter. Länkar (inom Canvas) är en jättebra funktion, men lägg också upp allt material synligt i respektive modul. Be en kollega navigera din sida och be om feedback.