Canvaserfarenheter från piloterna

Hur har övergången till Canvas fungerat?

– Själva övergången gick väldigt smidigt både för mig och studenterna på webbredaktörsprogrammet. Flera av dem uppskattade strukturen i Canvas. Även jag uppskattar de möjligheter som ges med att kunna dela upp saker och ting i moduler vilket ökar strukturen.

– Sedan att man kan göra färdigt moduler men sätta tidsbegränsning på dem innan de öppnas gör att det blir mindre frågor. Studenterna ser att de finns och ser när de startar, som t.ex en hemtentamen. En annan vinst är att alla uppgifter med en deadline syns i canvaskalendern vid start. Studenterna får bättre koll på deadlines.

Vilka lärdomar har du med dig till fortsatt arbete i Canvas?

– Det som är mest negativt är att inte kunna arbeta på ett enkelt sätt med gruppinlämningar. Man kan skapa studentgrupper men det går inte att betygsätta en projektgrupps inlämning på samma enkla sätt som i pingpong där alla är samlade på ett ställe. I canvas måste man gå in per student och ge feedback vilket gör att det är lätt att missa några som ingick i gruppen.

Har du fått det stöd du behöver?

– Jag har inte behövt särskilt mycket stöd annat än de tutorials som finns. Nätet är även fullt av tips. Eftersom jag ingick i piloten hade vi en del möten där vi kunde utbyta erfarenheter och hjälpa varandra. Vi var ett par som gjorde lite mer och vi var även med och skapade struktursidorna för aktiviteten Tillsammans i Canvas.

– Nu har jag haft alltför mycket med undervisning för att hinna göra några extrainsatser. Men jag har haft workshops med så gott som alla programgrupper på Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap.  
– För själva införandet av Canvas på sektionen hade jag önskat ett mer strukturerat högskoleövergripande stöd. Det har hängt mycket på mina och någon annan eldsjäls axlar, vilket inte har varit helt optimalt.

Vilket är ditt bästa tips till kollegor som ska starta med Canvas?

– Passa på att se över de olika delar som ingår i en kurs. Undvik att lägga alla inspelningar i dokumentmappen och sedan skapa sidor enbart för inlämningsuppgifterna och lite annan kursinformation. Tänk istället i undervisningsblock och skapa moduler för separata aktiviteter och samla allt inom dem.