Cirkulär ekonomi – finns det på riktigt?

Dagen arrangeras av Science Park Borås som är en del av Högskolan i Borås

Cirkulär ekonomi är ett hett modeord som ofta används som lösning för att nå världens hållbarhetsmål. Men är cirkulär ekonomi möjlig? Och hur tänker konsumenterna?

– Vi kommer att lyfta många svåra frågor. I en tid av stora utmaningar, där Sverige lovat gå före inom Agenda 2030-arbetet och särskilt inom mål tolv; hållbar konsumtion och produktion, är en neutral mötesplats viktig för att ge varandra kunskap och diskutera lösningar framåt. Precis detta är det vi erbjuder under vår seminariedag, säger Birgitta Losman som är hållbarhetsstrateg vid Högskolan i Borås, samt moderator under dagen som sänds direkt från Science Park Borås innovationsmiljö.

Från fast fashion till granskogsfolk och minimalism – 2021 års rapport om hållbar konsumtion

Hon lyfter Science Park Borås årliga trendspaning inom hållbar konsumtion som en av dagens höjdpunkter.

– Det är ett material som vi varje år tar fram för att bidra med kunskap till producenter och konsumenter som vill ta steg i riktning hållbarhet. De företag som medverkar under dagen har på olika sätt arbetat med nyindustrialisering och cirkulära affärer.

Seminariebesökarna kommer också att möta fackförbund, konsumenter och forskare. Inför det kommande producentansvaret för textil som ska införas finns en särskild del som hålls på engelska för att kollegor i Europa ska kunna delta, helt i linje med den internationella spets som finns i Borås inom textil och mode.

– Dagen har många textila exempel men är relevant för alla som vill ta nya kliv i sitt hållbarhetsarbete. Du som företag, forskare, fackligt aktiv eller privatperson är varmt välkommen att lyssna och delta. Den utgör en del av Almedalsprogrammet 2021 och sänds på Almedalen play, avslutar Birgitta Losman.

Åtta programpunkter – kom när du vill

Kan vi gå från rea till kvalitetstextil? Kan textilproduktionen flytta hem? Vad är producentens ansvar? Kan Sverige ta ledningen? Kan vi lita på konsumenten? Går det att designa för fler loopar i kretsloppet? Årets trendspaning inom hållbar konsumtion presenteras.

Allt som allt blir det åtta programpunkter. Du kan välja att vara med hela dagen eller endast delta under de punkter som du tycker är intressantast. Dagen sker online, är kostnadsfri och du behöver inte anmäla dig.

Välkommen till Science Park Borås – en av Sveriges ledande aktörer inom cirkulär ekonomi, och en del av Högskolan i Borås!

Praktisk information

När: 7 juli, kl. 09:30-16:00
Var: Youtube 

Håll utkik efter nyheter i programmet i Facebook-eventet