Erfarenheter av programutvärderingar med extern bedömargrupp

Kim Bolton, prorektor:

– Det har varit arbetsamt för de första grupperna som genomfört den här typen av utvärderingar. Det är alltid svårt att vara först ut. Jag vill ge en stor eloge till dem!

– Min förhoppning är att när den här typen av utvärderingar sedan sker rutinmässigt så kommer det att bli lättare och smidigare att genomföra dem och samtidigt tillföra mycket till utvecklingen av våra utbildningar, fortsätter han.

Två utbildningar som genomfört utvärdering med hjälp av en extern bedömargrupp är Systemvetarutbildningen samt dåvarande Administratörprogrammet (som nu heter Kandidatprogram i offentlig förvaltning). Dessa utvärderades under 2019 respektive 2018. Programansvariga Hannes Göbel och Anette Gustafsson berättar om sina erfarenheter från utvärderingarna.

Hannes Göbel, programansvarig för Systemvetarutbildningen berättar om utvärderingen som gjordes 2019

Anette Gustafsson, programansvarig för Kandidatprogram i offentlig förvaltning berättar om utvärderingen som gjordes 2018