Gemensamma mallar för Canvas

Akademin för polisiärt arbete kommer att använda sig av två stycken mallar, dessa kommer vara tillgängliga genom den gemensamma innehållsbanken, Commons, som du finner i vänstermenyn när du är inloggad i Canvas. Det kommer att skapas en mall för kurser inom polisiär tjänstefärdighet, och en mall för övriga kurser i polisutbildningen. Mallen används för att skapa en enhetlig välkomstsida så att alla kurser får samma färger, logotyp och inledande information. Varje lärare bygger sedan upp kursen i moduler ”under” denna välkomstsida.

Mallarna är under uppbyggnad, och vi kommer att meddela när de är redo att börja användas. Kurserna ska byggas upp med hjälp av moduler. Lärare kan redan nu börja bygga kursmodulerna i sitt eget testskal, detta då det är möjligt att hämta in mallen med det ”riktiga” skalet när det är dags att publicera kursen.

Om du önskar en så kallad testkurs att laborera med, kontakta Canvas-supporten via canvas@hb.se.

Programansvariga kommer att ge mer information om strukturen i Canvas under akademins kompetensvecka som går av stapeln vecka 24.

Läs mer om Canvas

Utbildning i Canvas

Lär dig mer om Canvas genom Tillsammans i Canvas för lärare.