Hallå där Anna-Karin Josefsson

– I december 2020 bildades en arbetsgrupp med representanter från kärn- och stödverksamheten. Gruppens arbete i form av en första inventering och omvärldsbevakning resulterade i en delrapport (dnr 956-20). Rapporten visar att högskolan förberett och genomfört vissa delar i anpassningen till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men också att det är en bit kvar att vandra.

– Verksamhetsstödet gjorde sedan ytterligare en inventering av processer och moment som vi behöver jobba vidare med och nu pågår arbetet med att sätta igång utvecklingsarbeten utifrån inventeringen. Det handlar t.ex. om att undersöka om viss information kan läggas ut direkt på webben istället för att samlas i ett publicerat PDF-dokument och hur vi använder dokumentmallar vid högskolan. Vi tittar också på hur textning av filmer ska kunna gå till.

Hur påverkar detta mig som enskild medarbetare?

– En utmaning med lagstiftningen är att den enskilda medarbetaren vid högskolan har ett ansvar för att de dokument/den information som vi publicerar är tillgänglighetsanpassade för mottagaren. Det kan kännas betungande och skapa oro – men jag tänker att vi genom att arbeta metodiskt, steg för steg, både på individuell nivå och på organisatorisk nivå kan ta viktiga steg framåt. Ett sådant steg är det här nyhetsbrevet som bl. a. ger tips och råd.

Denna artikel är en del av Inblick Special om tillgänglighet.