Hallå där Åsa Dryselius

– Genom lagen ställs det krav på offentliga aktörer (statliga och kommunala myndigheter m.m.) att säkerställa att tjänster och information som tillhandahålls på myndighetens webbplats eller i mobil applikation ska vara tillgänglig. Högskolan är en statlig myndighet och därmed en offentlig aktör.

– Syftet med lagen är att uppfylla det EU-direktiv som gäller inom området, men det viktiga är att säkerställa att alla – även personer med funktionsvariation – ska kunna ta del av myndighetens information på ett enkelt sätt. Genom lagen är det tänkt att den tekniska standarden avseende publicerad information uppnår en god nivå avseende tillgänglighet, vilket medför en generell ökning avseende att kvalitet och att nå ut med myndighetens information. Lagen kommer även att innebära att de grundläggande krav på tillgänglighet som föreskrivs i diskrimineringslagen tydliggörs. 

Vad händer om vi som myndighet inte följer lagen?

– Då kan högskolan bli föremål för tillsyn av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). I det fall DIGG anser att högskolan inte uppfyller lagen kan de förelägga högskolan att rätta till bristerna och om detta inte görs utdela vite. Utöver detta kan högskolan riskera ha anses ha brutit mot förbudet i diskrimineringslagen avseende bristande tillgänglighet, vilket kan innebära att högskolan kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning.

– Men det viktigaste är att högskolan riskerar att inte alla – oavsett om man har en funktionsvariation eller inte – inte kan ta del av den information som vi lagt upp på vår webbsida. Högskolan ska vara en plats där information ska vara öppen och tillgänglig för alla. 

Denna artikel är en del av Inblick Special om tillgänglighet.