Högskolans avtal med Menti

Medarbetare som önskar använda Menti i undervisning, möten eller dylikt får tills vidare skaffa egen användare.

Högskolan kommer att informera vidare i frågan om gemensam användare framöver.