Science Park Borås partner i nytt europeiskt Bauhaus för ett hållbart samhälle

Detta är en artikel från Science Park Borås som är en del av Högskolan i Borås.

Ett nytt europeiskt Bauhaus kan ses som en rörelse som vill skapa hållbar samhällsutveckling byggd på inkludering, mångfald, tillgänglighet, hållbarhet, kreativitet och innovation och är en del i den europeiska strategiagendan gröna given.

– Med det nya Bauhaus öppnar EU upp för att tillsammans med kultur- och samhällslivet från hela världen samskapa ett nytt samhälle, uppifrån och ner, nerifrån och upp. Tanken är att ”prototypa” framtidens klimatneutrala samhälle tillsammans med medborgarna och vi är stolta att Science Park Borås valts ut att få vara med och forma processen som ska se till att vi lyckas med detta, säger Ulrika Nilsson, projektledare vid Science Park Borås.

Organisationerna i Bauhaus partnerskap har valts ut utifrån sina möjligheter att nå ut till, inspirera och agera motiverande i nätverk och samarbeten från det lokala till det internationella. Av närmare 600 sökande har 139 partners valts ut för att skapa ett community, som kan växa till en rörelse för att främja hållbar samhällsutveckling.

Ulrika Nilsson beskriver Science Park Borås roll som partner:

– Som partner vill vi bidra med kunskap och idéer utifrån vårt pågående arbete inom innovation och hållbar utveckling, där Agenda 2030 är ledstjärnan. Science Park Borås vill i sin roll som partner främja utvecklingen av produkter, processer och systemlösningar som bidrar till en hållbar, attraktiv och inkluderande livsstil kopplat till mode, möbler, inredning, mat eller andra inslag i vår vardag.

Arbetet inom initiativet genomförs i tre faser, där den första delen som pågår nu handlar om att inkludera kreativa krafter och forma processen. Den andra fasen startar i september 2021 och fokuserar på genomförande och pilotprojekt. Projekten ska ha genomförts 2023 då den tredje och sista fasen inleds och som fokuserar på att sprida idéer och koncept som tagits fram.

Mer om initiativet

Läs mer om initiativet på EU:s webb om det nya Bauhaus

Läs mer om Science Park Borås