Student på högskolan får prestigefylld plats i IVAs Studentråd

– Det är såklart en stor ära och väldigt roligt. Det är ett forum där det känns som att man faktiskt kan vara med och påverka, och jag hoppas att min medverkan ska gynna både Högskolan i Borås och samhället i stort, säger Andreas Månsson.

Studentrådet arbetar bland annat med olika projekt inom viktiga samhällsfrågor, engagerar studenter och doktorander i samhällsdebatten, samt bidrar med studentperspektiv i frågor om teknik och samhällsutveckling. Mandatperioden i IVAs Studentråd är två år.

Brinner extra för miljöfrågor och jämlikhet i arbetslivet

När det kommer till samhällsfrågor är Andreas Månsson en ingenjörsstudent som brinner för att bidra till ett hållbart samhälle, både när det kommer till miljö och social hållbarhet. Det är också frågor som han gärna vill driva lite extra i Studentrådet.

– Det finns väldigt många viktiga och roliga frågor som kan drivas i Studentrådet, men jag har två som ligger mig närmast hjärtat. Först och främst är det hur vi kan lösa de miljöutmaningar som vi står inför, berättar han.

Den andra samhällsfrågan som han vill driva är frågor om jämlikhet, särskilt när det kommer till jämlikhet i arbetslivet.

– Jag vill sätta fokus på hur vi kan skapa samma förutsättningar för alla, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation och liknande, att kunna bli ingenjör och ha en självklar plats i arbetslivet efter examen.

Intresset föddes tidigt

Andreas Månsson berättar att hans intresse för teknik och ingenjörsvetenskap föddes tidigt, men att intresset har utvecklats och fördjupats med åren.

– Jag kommer från en familj med många ingenjörer, vilket förstås har påverkat mig, men till en början väcktes även intresset genom tekniska prylar – allt från radiostyrda flygplan och båtar till mobiler. På senare tid är det framstegen inom automation, eco-tech och kommunikationsteknik som jag tycker är mest intressant, och då är ju ingenjörsyrket solklart!

Om IVAs Studentråd

Studentrådet bidrar aktivt med att lyfta frågor och väcka engagemang, inte minst genom att driva egna projekt, inom ramen för IVAs verksamhetsområden. Områdena som bland annat berörs är digitalisering, högre utbildning och forskning, innovation, klimat och miljö, näringsliv, samhällsbyggnad samt utbildning och lärande.

Läs mer om IVAs Studentråd