9 av 10 studenter får jobb inom ett halvår

Fyra nöjda alumner utanför campus

Varje år undersöker högskolan hur nöjda deras tidigare studenter är med sin utbildning och hur många som har fått en fast anställning efter examen. Tidigare i våras släpptes rapporten kring de programstudenter som studerade på högskolan 2015–2018. Resultatet visar att 9 av 10 studenter fick en anställning inom ett halvår efter examen, och efter arton månader hade 95 procent fått ett jobb.

Peter Sigrén från Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning är projektledare för rapporten Boråsakademiker, vilken i år genomfördes för elfte året i rad.

– Trenden vi ser är att etableringsgraden ökar. Våra studenter får jobb och dessutom inom sitt utbildningsområde. Vi ser också att de studenter som tar ut sitt examensbevis får högre ingångslöner, det är väldigt intressant tycker jag, säger Peter Sigrén.

När det gäller hur nöjda alumnerna är med sin utbildning ger de högskolan ett högt renommé både över sin utbildning och val av lärosäte. Bland högskolans akademier är de tidigare studenterna på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd de mest nöjda.

Vad tror du det beror på att alumnerna är så nöjda?

– Jag tror att vi har rätt utbildningsprogram som ligger i tiden. Vi har inte så många teoretiska program, utan yrkesprogram som ska leda till jobb. Det kan också finnas ett samband mellan att 50 procent i den här gruppen är från Borås eller närregionen, de kanske är nöjda med att det fanns en högskola i närheten där de kunde gå, så att de inte behövde flytta.

Enligt rapporten tycker alumnerna att de har stor användning för sin utbildning i sitt yrke. Att utveckla analytiska förmågor och IT-kompetens anses av alumnerna som viktigt och genererades på ett bra sätt inom utbildningen. Däremot menar de att färdigheter inom projektledning efterfrågas i större utsträckning än de fick möjlighet att lära sig på högskolan.

– Det man ser är att kompetens inom projektledning efterfrågas i stor utsträckning i arbetslivet, vilket inte förvånar mig alls, men detta levereras i mindre utsträckning inom utbildningarna.

Varför är det viktigt att högskolan gör den här sortens undersökningar?

– Det visar att en utbildning vid Högskolan i Borås ger jobb och bra ingångslöner vilket jag tycker är viktigt. Att studenterna är nöjda ger även högskolan bra rykte vilket förhoppningsvis kan få fler att söka hit.

Om rapporten:

  • Boråsakademiker är en rapport om etableringsgrad och utbildningskvalitet som har genomförts på Högskolan i Borås sedan 2010.
  • I årets rapport har drygt 1100 tidigare programstudenter som läste på högskolan under 2015–2018 svarat på undersökningens enkät.
  • Nöjdheten med högskolan mättes i tillgång till restauranger, datorer, grupprum, lunchrum och studentstöd. På en femgradig skala över nöjdhetsindex ger alumnerna högskolan medelvärdet 3,8.
  • I mätningen över renommé – hur nöjda alumnerna är med sin utbildning och val av lärosäte – får högskolan ett medelvärde på 4,2 på en femgradig skala.
  • Nöjdast är tidigare studenter på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
    Generellt är kvinnor något mer nöjda med högskolan än män.

Läs mer:

Se hela rapporten på DIVA (extern länk)