Ministermöte om studenthälsa

Vid mötet fick Matilda Ernkrans ta del av Studenthälsans verksamhet och fick träffa företrädare för högskolans studentkår.

– Vår ambition är att det förebyggande arbetet ute på högskolorna ska kunna stärkas via studenthälsan, så att fler får en ännu bättre studiemiljö under sin studietid, säger Matilda Ernkrans, i ett pressmeddelande.

Under 2021 fördelas 25 miljoner kronor till landets lärosäten, varav 500 000 kronor till Högskolan i Borås, för att stärka studenthälsan och bidra till en bättre studiemiljö.

Studentkåren i Borås har sedan tidigare drivit frågan om studenternas psykiska mående och ordförande Amanda Johansson poängterar hur viktig frågan är:

– Studenter är en grupp som ofta "hamnar mellan stolarna" när det kommer till hälsa. Studenthälsan vid högskolan tar emot alla studenter och erbjuder ett forum för samtal, oavsett anledning till att en mår dåligt, för att det påverkar studierna. Det är också viktigt att nå ut med information om alla de initiativ som Studenthälsan har tidigt i studietiden, det tror jag kan gynna många studenter.

– Jag tycker att mötet med Matilda Ernkrans var väldigt trevligt och min upplevelse var att vi fick träffa en väldigt engagerad och intresserad minister, avslutar hon.

Läs mer om Studenhälsan