Nu är Högskolan i Borås bifaddrar för att stötta den biologiska mångfalden

Fadderskapet är en del av högskolans hållbarhetsarbete och syftet med just bikupan är att bidra till fler pollinerande insekter i staden.

– För oss på högskolan är hållbar utveckling väldigt viktigt. Vi tar i vår verksamhet ansvar för framtiden på många sätt, till exempel genom att hållbar utveckling genomsyrar våra utbildningar och vårt campus. När vi nu fick chansen att också bidra rent praktiskt med fler bin till staden var det en självklarhet och väldigt roligt, säger högskolans rektor Mats Tinnsten.

– Vi tycker det är jätteroligt att kunna gynna den biologiska mångfalden på det här sättet, säger Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg på Högskolan i Borås.

– En tredjedel av all mat vi människor äter är pollinerad av insekter. Ändå hotas insekternas livsmiljöer av bland annat klimatförändringar och kemikalier. Genom bikupan vill vi bidra till fler pollinerare i Borås. Parallellt med uppsättning av kupan ser vi över möjligheten att på annan plats ha insektshotell och blommor för att gynna de vilda insekterna.

Läs mer om högskolans hållbarhetsarbete