Vill få förslag från studenter och anställda för en hållbar campusmiljö

– Workshopen 12 maj är en viktig del i att gå från teori till praktik. Samverkansavtalet som Akademiska Hus har slutit med högskolan ska nu kompletteras med en konkret handlingsplan. Till den vill vi ha inspel från så många som möjligt. Det är viktigt att vi lägger vår kraft på de aktiviteter där vi kan göra störst skillnad tillsammans, säger Henrik Mortensen, strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus, som hoppas få förslag på konkreta hållbarhetsaktiviteter rörande allt från energifrågor till frågor om biologisk mångfald och social hållbarhet.

– Vår utgångspunkt är alltid den fysiska miljön, där vi har bäst möjlighet att påverka, fortsätter han.

Vad betyder det att få in synpunkter och idéer från högskolans studenter och anställda?

– Akademiska Hus hållbarhetsmål kan bara nås i samverkan med våra hyresgäster, så att få inspel från studenter och anställda vid högskolan är oerhört viktigt. Vi hoppas kunna samla in många nya idéer som sedan bearbetas tillsammans med högskolans fastighetsenhet och slutligen hamnar i vår gemensamma handlingsplan, förklarar han.

Hoppas på stort engagemang

På andra sidan järnvägen, på Textile Fashion Center, är det Kanico som är fastighetsägare. Hanna Lassing, vd på Kanico, ser också fram emot workshopen och hoppas på ett stort engagemang.

– Det betyder jättemycket för oss som fastighetsägare att få synpunkter och idéer från högskolans anställda och studenter. Vi hoppas att genom dialog få fram aktiviteter och förslag på hur vi gemensamt kan skapa ett hållbarare campus. Att det skapas förståelse och engagemang, för detta är något som vi som fastighetsägare inte kan göra själva. Det krävs en samverkan mellan hyresgäst och hyresvärd, säger hon.

Hon hoppas exempelvis på förslag som kan innebära energibesparingar, såsom drifttider, ansvaret att inte använda ventilation och belysning när ingen är i lokalen, med mera.

– Vi vill också gärna diskutera våra framtida planer på att bygga ut vår solcellsanläggning på taket och hur högskolan kan vara del i det.

Att ta ansvar och att arbeta tillsammans är något som framhålls i högskolans vision och därför är också just samarbetet med fastighetsägarna väldigt viktigt, det framhåller Nils Lindh som samordnar högskolans hållbarhetsarbete vid avdelningen Campus och hållbarhet.

Vill se bred representation

– Vi vet att det finns idéer och synpunkter på hur högskolans ansvarstagande för en hållbar utveckling kan utvecklas. Det är viktigt för vårt avtryck och vår trovärdighet i regionen och världen att vi ständigt utvecklar arbetet, både vad gäller det som syns direkt på campus och det som sker genom utbildning, forskning och samarbeten. Därför vill vi engagera medarbetarna och studenterna genom den här workshopen. Det är väldigt värdefullt om många är med och att det finns representation från alla delar i organisationen, säger han.

Bidra med idéer och förslag!

Workshop om hållbarhetsfrågor 12 maj kl. 13:00–16:00.
Anmäl dig senast 10 maj

Du kan också lämna förslag i förväg i vårt webbformulär ”Förbättringsförslag – hållbarhet och miljö”