Academic Communication – ny möjlighet för kompetensutveckling

Jordglob som vilar i uppslagen bok

Eva Medin

Fokus är på kommunikation på engelska för professionella och vetenskapliga ändamål, med innehåll relevant för högskolans anställda. Den nya satsningen är ett samarbete och en kraftsamling mellan ett antal av högskolans funktioner som redan arbetar med frågorna.

– Målet är att stötta internationalisering och forskning, och alla medarbetare är välkomna oavsett roll, säger Eva Medin, samordnare på Kommunikation och initiativtagare till satsningen.

Förutom avdelningen Kommunikation är också Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF), Grants and Innovation Office (GIO) och språkhandledarna på biblioteket involverade i arbetet.

– Vi kommer att arrangera workshoppar, seminarier med mera och behandla både muntlig och skriftlig kommunikation i högskolemiljö. Det finns också resurser på anställdwebben där du själv kan välja när du tar del av materialet, mer material är också på gång.

Kommande aktiviteter

För tillfället finns följande aktiviteter planerade (alla ges på engelska).

  • Seminar on grant application writing as a genre (ges av GIO)
  • Workshop on concise academic writing: tips and tools for reducing word count and writing concise academic and scientific texts (ges av Kommunikation)
  • Workshop on writing email in English for university work: templates, tools, and phrases (ges av Kommunikation)
  • Abstract writing workshop: abstract writing for conferences and peer-reviewed journals (ges av PUF)

– Vi har också fler aktiviteter som är under planering, till exempel en skrivar-retreat. Har du önskemål om ett ämne eller aktivitet för framtida kompetensutveckling inom Academic Communication så är du välkommen att höra av dig så vi kan diskutera det.

– Workshoppen kring att skriva mejl på engelska går också att boka specifikt för en enhet/sektion/forskargrupp, och då kan vi anpassa innehållet specifikt till gruppens behov, avslutar Eva Medin. 

Läs mer

För datum och mer information om kommande aktiviteter inom Academic Communication.

Kontaktuppgifter till Eva Medin.