Alice upplever Hong Kong på distans

Utbildningsprogram: Textilekonomutbildningen
Partnerlärosäte: Hong Kong Polytechnic University

Varför ville du genomföra en utbytestermin?

– Jag har alltid velat bo utomlands under en längre tid för att verkligen kunna ta del av kulturen och inte bara vara på en kortare semester. Därför visste jag tidigt att jag ville genomföra en utbytestermin och det var mycket just därför som jag sökte till Textilekonomutbildningen från första början.

Hur kommer det sig att du valde Hong Kong Polytechnic University?

– Efter att ha rest runt mycket inom Europa önskade jag att få utforska en annan kultur. Jag vill gärna jobba med produktion och eftersom mycket av textilproduktionen sker i just Asien skulle utbytet bli ett sätt för mig att även uppleva den kulturen. Dessutom hade Hong Kong Polytechnic University ett intressant utbud av kurser inom textil. På så vis föll det sig naturligt.
När jag uppgav Hong Kong i min intresseanmälan innan sommaren så var jag medveten om att det pågick en pandemi och jag var kanske lite naiv som trodde att det skulle gå över fortare, men jag kände att jag skulle ångra mig om jag inte sökte med magkänslan. Jag gjorde det jag ville och det jag kände att jag skulle lära mig mest av.

Hur var det att förbereda sig inför ett utbyte under en pågående pandemi?

– I början var jag stressad över hur pandemin skulle påverka utbytet. Jag fick länge avvakta för att se hur det skulle bli framöver, samtidigt som jag var medveten om att distansstudier kunde vara ett alternativ. På något sätt har jag alltid varit positiv till att läsa på distans. I och med att restriktionerna i Hong Kong är striktare än i Sverige hade jag behövt sitta i karantän där. Det är skönt att slippa det samtidigt som jag är ledsen över att inte kunna uppleva kulturen på plats. Men jag har aldrig tvekat på utbildningen.

Du genomför nu ditt utbyte på distans från Sverige, hur fungerar det?

– Jag läser alla kurser online på distans och tidsskillnaden gör att jag går upp 05:45, tar en kopp kaffe och gör mig redo för första föreläsningen som börjar 06:00. Jag är morgonmänniska och van att gå upp tidigt till olika jobb eftersom jag även pendlar mellan Göteborg och Borås. Jag har en kurs som börjar 05:30, men jag har fått tillåtelse att se de inspelade versionerna i efterhand. Min skoldag är ofta slut vid 12-tiden. Jag har fått nya dagsrutiner, minst sagt.

Vi har grupparbeten i alla kurser och jag arbetar tillsammans med studenter från Hong Kong och det fungerar jättebra trots att det är på distans. Det blev kanske inte som jag hade tänkt, men det är det bästa som kunde hända utifrån förutsättningarna.

Vad är de största skillnaderna mot att studera i Borås?

– Det är att jag nu läser alla 5 kurser samtidigt, så arbetsmängden blir upplagt väldigt annorlunda. I Borås har vi ofta få men stora examinationer, medan vi nu har många småuppgifter istället. Det gör att det är mer att hålla koll på och det känns nästan som att göra läxor då allting inte heller är betygsgrundande. Jag upplever också att vi diskuterar mer i grupper än vad jag är van vid, vi blir ofta indelade i break-out rooms för diskussioner.

Vi har haft flera gästföreläsare som är verksamma inom Asien som gör att jag känner att jag får en fördjupad förståelse för textilindustrin som helhet. Jag känner att jag fått en bra akademisk grund i Borås, men nu fått möjligheten att bredda mig och ta in allting internationellt. Även om jag inte får den interkulturella förståelsen på samma sätt vid distansstudier så känner jag att jag fått ett internationellt perspektiv som bidrar till min utbildning.

Vad har du för rekommendation till studenter som överväger ett utbyte?

– Först och främst: att faktiskt våga göra det och söka. Det är en fantastisk möjlighet att få bo i ett annat land och knyta nya kontakter. Dessutom är det viktigt att förstå att allting inte alltid blir som en tänkt sig och vara öppensinnad. Allting kommer att lösa sig och alla erfarenheter är bra erfarenheter. 

Läs fler intervjuer om utbyten på vår sida om att studera utomlands

Läs mer om hur utbyten går till på vår sida för utlandsstudier