Temadag om Canvas - högskolans nya lärplattform

Vid årsskiftet ska bytet från PING PONG till Canvas vara helt klart, och redan nu är det klokt att flytta över så mycket som möjligt av vårt utbildningsutbud inför terminsstart HT2021, säger Claes Lennartsson, chef för Sektionen för arbetsliv och välfärd. 

–   Jag har själv arbetat som lärare i PING PONG under många år. Det har i stor utsträckning fungerat helt okej, men det är viktigt att vi använder en lärplattform som är potent och kan möta behoven som finns inom vår sektor.

I den nya lärplattformen är det till exempel möjligt att öppna filerna inuti gränssnittet för Canvas. Där kan lärarna kommentera, bedöma och betygsätta uppgifterna i samma fönster. Redan nu har alla lärare tillgång till ett konto i Canvas och det finns lärande-resurser av olika slag på Högskolans personalwebb under rubriken stöd för utbildning. Under våren kommer medarbetare på A2 att erbjudas utbildning i att använda Canvas och även en temadag den 24 mars.

–   Det är viktigt att alla lärare tar sig tid att bekanta sig med Canvas så snart som möjligt, provar på och tar med frågor till temadagen. Självklart ska man delta i detta utbildningstillfälle, särskilt om man känner sig osäker och vill ha stöd för att komma igång med det nya systemet.

Tidsplan för Canvas

Bytet av lärplattform påbörjades redan den 1 oktober 2020, och beräknas pågå till och med den 30 juni 2022. Men den praktiska övergången från PING PONG till Canvas behöver göras nu under 2021. 

–   När vi planerar och förbereder oss inför terminsstarten HT2021 rekommenderas starkt att starta nya program och kurser i Canvas. Kortare kurser som endast löper under hösten går fortfarande att genomföra i PING PONG, men det är klokt att flytta över så mycket som möjligt av vårt utbildningsutbud, säger Claes Lennartsson.

Här kan du läsa mer:

https://www.hb.se/anstalld/organisation-och-styrning/aktuellt/nyhetsarkiv/nyhet/111570/