Förbered dig för högskolematematiken med matnyttig sommarkurs

Tjej som sitter på café och pluggar

Dawan Mustafa är kursansvarig för kursen, och han menar att den är perfekt för alla som vill fräscha upp mattekunskaperna – särskilt för den som ska påbörja ingenjörs- eller ekonomstudier till hösten.

– Målet är att hjälpa kursstudenterna att stärka sina basfärdigheter i matematik så att de är väl förberedda inför matematikkurserna under framtida högskolestudier, berättar han.

– Kursen ger dig en repetition av de viktigaste momenten i gymnasiets matematik, men också nya infallsvinklar som fördjupar dina matematiska kunskaper. Den passar alla som vill repetera och fördjupa sina mattekunskaper.

Flexibelt genomförande

Kursen ger 6 högskolepoäng och läses på halvfart. Eftersom undervisningen genomförs på distans finns det stora möjligheter till flexibelt genomförande, och redan från kursstart finns allt material tillgängligt på lärplattformen.

– Inför varje tentamen och behandlat avsnitt i kursen har du möjlighet att öva på webbaserade övningsuppgifter. De förbereder dig inför tentamen och ger dig en indikation på hur väl du har förstått materialet, berättar Dawan Mustafa.

Och material och övningsuppgifter finns det gott om.

– De webbaserade övningsduggorna kan göras flera gånger med nya uppgifter varje gång man startar en övningsdugga. På så vis kommer du att ha chans att befästa materialet, och du kommer ha goda möjligheter att klara av examinationerna.  

– Efter kursen har du stärkt dina kunskaper i matematik och står på en bra grund inför dina kommande högskolestudier, säger Dawan Mustafa.

Om kursen

Kursen tar bland annat upp grundläggande räkneoperationer på heltal och bråktal, omskrivning av algebraiska uttryck, ekvationer, grundläggande geometri, funktioner och komplexa tal.

Öppen för sen anmälan.

Studietakt: 50%
Ort: Distans
Förkunskapskrav: Matematik 3b/3c eller högre