Klimatstudenterna rankar hållbarhetsarbetet – högskolan backar

Ett par förklaringar är att pandemin orsakat minskat resande på grund av restriktioner och att några av lärosätena som ligger i topp har ett mer utvecklat system för statistik på utsläpp. Förra året då rankingen infördes fick Högskolan i Borås 67 poäng och placerade sig i topp. I år får vi 75 poäng och hamnar på en delad sjunde plats.

– Det är rättvisande att vi halkar ner lite. 2020 var ju ett mycket speciellt år och i princip alla lärosäten har fått full poäng på utsläpp från flyg per årsarbetskraft och den totala minskningen. Detta enligt ett beslut från Klimatstudenterna. En del lärosäten som Chalmers, KTH och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har för närvarande mer omfattande system för statistik liksom tydligare mål och planer, men de hade tidigare höga utsläpp per årsarbetskraft och små minskningar.

Behöver utveckla våra system för statistik

– Rankingen visar egentligen inte så mycket i år, annat än att de som ligger högst har bättre utvecklade system, men i år säger det inte mycket om hur verkningsfulla de är egentligen. Det studenterna lyfter, och som vi är medvetna om, är att vi på behöver utveckla våra system. Detta är också på gång genom flera processer. Förra året kom vi högt på grund av låga utsläpp per årsanställd och en tydlig minskning från året innan, alltså 2019. I år placerar sig några lärosäten högre som ett resultat av pandemin som hindrar resandet.

Nils Lindh framhåller vidare att högskolan liksom alla lärosäten behöver arbeta vidare systematiskt för att ytterligare minska sin påverkan på klimatet.

– Vi är anslutna till Klimatramverket för universitet och högskolor, vilket innebär att vi åtagit oss att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. Det innebär att vi behöver arbeta på alla fronter för att säkra att vi, även när verksamheten återgår till mer normala förhållanden efter pandemin, fortsätter att driva arbetet så att mycket medvetna val görs, till exempel i samband med resor. Vi har lärt oss mycket det senaste året!

Läs mer om rankningen

Enligt ”Climate action ranking 2021” har Högskolan i Borås full poäng 25/25 på minskning av flygutsläpp per årsarbetskraft och på minskning av flygutsläpp. Jämfört med mätningen 2020 har högskolan halkat ner när det gäller totala utsläpp 11/25 samt mål och handlingsplaner 14/25. Totalpoäng 75/100.

Läs mer på Klimatstudenternas webb

Tidigare nyhet från 2020: Högskolan i Borås bäst på klimatarbete