Nyanställd under pandemin – medarbetare berättar

En av dem som kastades rakt in i omläggningen av arbetet på högskolan på grund av restriktionerna var högskolans HR-chef Marie Granberg Klasson. Hon började i slutet av mars 2020, veckan efter att högskolan hade ställt om till distansundervisning.

– Jag började på högskolan precis när restriktionerna infördes, så jag fick direkt börja leda i detta. Min allra första uppgift var att tillsammans med avdelningen göra ett schema för ”hemarbete – vem som skulle arbeta på plats och vem som skulle arbeta hemifrån. Precis i början av pandemin hade vi fortfarande fysiska möten. Då är det värre att vara ny på högskolan i dag utan fysiska möten.

– Idag har vi ett annat schema där vi fyller i när vi måste vara på plats och då får max två vara på plats samtidigt. När vi har tagit emot nyanställda har vi utgått från behovet hos den nya medarbetaren att ha ett stöd nära till hands. Att som ny exempelvis lära sig lönehanteringssystem och processer är svårt hemifrån.

– Som chef är det svårt att på distans bygga en arbetsplatskultur och teamkänsla, att skapa ett socialt sammanhang på distans, och för en ny medarbetare är det svårare att förstå organisationen. Det är svårare att fånga upp problem eller idéer som annars kan fångas upp vid spontana möten i korridoren. Det är också svårare att rekrytera nya medarbetare – att fånga upp alla delar som du gör i fysiska intervjuer. Du missar kroppsspråk och du får inte heller möjligheten att visa runt på arbetsplatsen i samband med intervjun. Som i vanliga fall ger den sökande en uppfattning om arbetsplatsen och hur den är utformad.

– Tips att ta med för att välkomna nya medarbetare är att bjuda in hen till avdelningsmöten redan innan hen börjar sin tjänst, att ge hen möjlighet att presentera sig och att ställa frågor. Tänk på att varva introduktionen på plats och hemifrån och att en kollega alltid finns på plats med den nya medarbetaren. Det kan bli jobbigt att sitta i Zoom-möten hela dagar för att lära sig nya system och ta emot all information som behövs i introduktionen. Utse därför en handledare i arbetsgruppen som den nya medarbetaren kan vända sig till i de praktiska frågorna. Sedan är det viktigt att visa ett ömsesidigt tålamod, det tar längre tid i början, det går inte att ställa för stora krav. I den speciella situation vi befinner oss behöver vi vara förlåtande. Det är också viktigt att följa upp introduktionen. Själv bokar jag alltid in ett möte med en ny medarbetare efter ett par veckor och även efter tre månader.

Det är närmaste chef som ansvarar för mottagande av nyanställda medarbetare. HR har sammanställt en vägledning som går ut till chefer.

Tobias Carlsson, universitetsadjunkt, sedan januari 2021

Jonas Martinsson, eventkoordinator, sedan augusti 2020

Jonas Gilbert, bibliotekschef, sedan september 2020

Annika Gunnarsson, utbildningsadministratör, sedan juli 2020