Polisutbildningen expanderar – bygger 2900 kvadratmeter nya övningslokaler

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

– När utbyggnaden är klar kommer polisutbildningen att förfoga över drygt 9000 kvadratmeter övningslokaler och lektionsytor. I och med att vi utökar med ytterligare två klasser till hösten var vi i stort behov av den här utbyggnaden. Men vi framtidssäkrar även utbildningen med en viss överkapacitet, säger Patrik Andersson, fastighetsutvecklare vid högskolan och den som leder projektet.

Lokalerna, som ligger i direkt anslutning till det befintliga övningsområdet på Sagagatan, kommer att bestå av fyra våningar och inhysa allt ifrån skjutbana, lektionssalar och flexibla övningsytor till kontor för lärare och administration.

– Skjutbanan har varit det viktigaste för oss att få på plats. Den är efterlängtad! Likaså blir det även nya fina ytor för studenterna såsom lunchrum och omklädningsrum som blir ett uppsving gentemot vad de har tillgång till i dag, fortsätter Patrik Andersson.

Att en våning blir kontorsytor är också välkommet.

– En utmaning som polisutbildningen har är att lokalerna är så utspridda. Både när det gäller var studenterna har sina lektioner, men också var personalen är placerad. Nu kan vi på ett tydligare sätt koncentrera verksamheten till ett och samma ställe vilket kommer att underlätta mycket, förklarar Patrik Andersson.

Polisutbildningens befintliga övningslokaler på Sagagatan har fått ett gott rykte och är populära att använda i många undervisningsmoment, med de nya lokalerna vägg i vägg ges ännu större möjligheter.

– Att övningsmiljöerna vid Sagagatan varit omtyckta har gjort att det varit väldigt hög efterfrågan att ha undervisningsmoment där. Nu får vi ytterligare flexibla övningsytor i direkt anslutning vilket gör att vi kommer att kunna använda de ursprungliga ytorna på ett mycket mer effektivt sätt, konstaterar Patrik Andersson.

Redan under tidig höst kommer vissa delar av de nya lokalerna att kunna börja användas, även om det dröjer ytterligare någon månad innan skjutbanan är på plats.

– Vi inväntar just nu att upphandlingen för skjutbanan ska bli klar, men så snart den är i hamn så är det gasen i botten som gäller. Målet är att vi ska kunna nyttja alla lokaler från månadsskiftet oktober/november, avslutar Patrik Andersson.