Samverkan mellan sjukhus och högskola

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Utbytet genererade kunskapsutbyte men också examensarbeten, idéer till forskningsprojekt och nya kontakter. Se mer i filmen om projektet.

Läs mer om högskolans samverkan