Samverkan mellan sjukhus och högskola

Utbytet genererade kunskapsutbyte men också examensarbeten, idéer till forskningsprojekt och nya kontakter. Se mer i filmen om projektet.

Läs mer om högskolans samverkan