Forskning för hållbar utveckling får medel

Vy över Borås.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har en lång tradition av att stötta forskning vid Högskolan i Borås, och är en av få finansiärer som ger bidrag till utrustning. Sju forskare har i år fått en del av finansieringen till sina respektive projekt från stiftelsen, totalt 1,1 miljoner.  

Forskningsprojekten syftar till att hitta lösningar på samhällsproblem, såväl lokalt i Sjuhärad som internationellt. Forskare från Bibliotekshögskolan samverkar till exempel med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i ett projekt om informationshantering och kunskapsdelning mellan olika parter, vid risk för översvämning i Sjuhäradskommuner.

– Vi är glada över att ha fått ett startbelopp till det här projektet. Vid en händelse som en större översvämning ställs informationshantering och kommunikation på sin spets. Det kan vara svårt när många olika parter ska samverka, vi hoppas få en större förståelse för de hinder och utmaningar som kan finnas, säger Maria Lindh, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan.

Deltar i projektet gör även universitetslektor Birgitta Wallin och universitetsadjunkt Kayvan Yousefi Mojir.

Rena avloppsvatten från läkemedelsrester

Ett annat projekt handlar om att rena avloppsvatten med läkemedelsrester. I dag klarar inte reningsverken av att helt ta bort läkemedelsrester, vilket gör att många vattendrag innehåller en cocktail av substanser. Mohammad Neaz Morshed, forskare vid Textilhögskolan, har arbetat med en reningsprocess med funktionella textilier för att rena giftigt avloppsvatten från exempelvis textilindustrin.

– Processen kommer att vara billig och effektiv, och vi kan optimera den så att den fungerar för att maximalt mineralisera läkemedelsrester. Det finns många anledningar till varför vi inte vill ha dem i våra vattendrag och i våra kroppar, till exempel för risken att utveckla resistens mot vissa läkemedel, säger Mohammad Neaz Morshed.

I projektet arbetar han tillsammans med Vincent Nierstrasz, professor i textil materialteknologi vid Textilhögskolan.


Dessa projekt tilldelas medel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad:

 

  • Digital storytelling i sociala medier förlänger användningstiden för kläder, Jamila Siamwalla, 170 000 kronor
  • Funktionella textilier för avlägsnande av läkemedel från avloppsvatten, Mohammad Neaz Morshed, 300 000 kronor
  • Informationshantering och samverkan vid risk för översvämning i Sjuhäradskommuner, Maria Lindh, 125 000 kronor
  • Biodegradation of renewable composites, Dan Åkesson, 200 000 kronor
  • Granta Edupack, programvara för hållbar utveckling av återvinningsbara textila polymermaterial, Pooria Khalili, 160 000 kronor
  • Matvalsundersökning kring upcycled mat, Kamran Rousta, 130 000 kronor
  • Application for Scientific Equipment – SimaPro Software for Life Cycle Assessment Studies, Pedro Brancoli, 46 000 kronor.


 

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad vill i sitt bidragsgivande verka för en hållbar utveckling. Med hållbar utveckling menas ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Här ingår ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.

1 december uppmärksammas forskningen på evenemanget Days of Knowledge på Borås Kongress, för särskilt inbjudna gäster.
Tidigare bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Forskning vid Högskolan i Borås