Träffa ledarna som får SydVästenpriset för sitt hållbara ledarskap

Illustration SydVästenpriset

De båda ledarna delar på prissumman 50 000 kronor och blev utvalda bland rekordmånga nominerade, hela 34 stycken, som kommit in till årets SydVästenpris. Priset delas ut 14 oktober klockan 10:00–12:00 på Högskolan i Borås. Priset delas ut för sjätte året i rad av Centrum för välfärdsstudier (CVS). Det blir prisutdelning, panelsamtal med vinnarna och en föreläsning med Micael Björk, professor i sociologi vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Akademin för polisiärt arbete vid Högskolan i Borås.

Hur uppnår man ett hållbart ledarskap?

Malin Ragnmark Ek

Malin Ragnmark Ek, verksamhetschef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

– Att kunna göra ett bra jobb som chef underlättas av att jag har fantastiskt kunniga, engagerade och dedikerade medarbetare som sporrar mig, stöttar mig och ger mig energi. Jag har dessutom ett gott stöd från supportfunktioner inom HR och ekonomi. För att kunna stå för ett hållbart ledarskap behövs uthållighet, envishet, innovationsförmåga och ödmjukhet samt ett nätverk där vi chefer inom verksamheten kommunicerar, stöttar och lyfter varandra. Ett hållbart ledarskap för mig innebär att det ska vara roligt att gå till jobbet!

 

 

Ann-Charlotte Nyrén, avdelnings- och verksamhetschef för Kommunal hälso- och sjukvård, Tjörns kommun:

– Mitt bästa tips är att vara en glad, närvarande ledare som ser alla medarbetare men även en som kan fatta beslut, både svåra och enkla. Det är också viktigt att involvera medarbetarna i arbetet och stå kvar och reda ut när det uppkommer olika situationer.

Juryns motivering

Malin Ragnmark Ek tilldelas priset med följande motivering:

”För ett modernt ledarskap som visar flexibilitet, solidaritet och innovation, för att Malin är en förändringsledare som driver verksamheten framåt till exempel genom framtagande av digitala verktyg för att kommunicera med patienter, samt för en hållbar, hälsosam arbetsmiljö där öppna diskussioner bidrar till nära samarbete och gemensam vilja framåt.”

Ann-Charlotte Nyrén tilldelas priset med följande motivering:

”För ett oförtrutet engagemang i arbetet med att utveckla den kommunala hälso- och sjukvården tillsammans med medarbetare och medaktörer, för att Ann-Charlotte drivit på den digitala utvecklingen inom Tjörns kommun, samt för ett hållbart relationsskapande ledarskap på flera nivåer som inneburit såväl ett nära chefskap som ett kommunövergripande ansvar. ”

Föreläsning med Micael Björk

Micael Björk är professor i sociologi vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Akademin för polisiärt arbete. Hans forskning handlar om polisarbete, särskilt ledning, styrning och organisering av polisverksamheter. Parallellt har Micael Björk studerat gängkriminalitet och organiserad brottslighet.

Vad handlar föreläsningen om?

Micael Björk, professor vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Akademin för polisiärt arbete vid Högskolan i Borås :

– Min föreläsning handlar om samverkan inom och mellan organisationer. Jag kommer att belysa frågan om varför samverkan alltid tycks vara otillräcklig och varför chefer, särskilt inom välfärdsområdet, återkommande ställs inför krav på ”ökad samverkan” eller ”bättre samverkan”. 

Chefskap och ledarskap handlar om att jobba inåt i organisationen med sin personal och med medarbetarskap. Samtidigt finns det många problem inom välfärdsområdet som kräver att man samverkar med andra organisationer. Exempelvis har ett barn som presterar dåligt i skolan inte sällan andra problem, vilket gör att samarbete mellan skola, polis och socialtjänst är befogat.

En kravställande omvärld gör att samverkan ständigt är problematiskt och aktuellt i relation till ledarskap inom välfärdsområdet.

Läs hela intervjun med Micael Björk

Följ prisutdelningen via Zoom

Prisutdelning, panelsamtal och föreläsning går att följa via Zoom. Anmäl dig senast 8 oktober på hb.se.