Mini-seminarium med de nominerade till årets Axiell-pris

De tre nominerade 2021 är

Pär Bourghardt – Videoreferenser i vetenskaplig publicering – en undersökning av hänvisningar till YouTube-videor i vetenskapliga artiklar

Anna Brobäck – Det demokratiska biblioteket – en diskursanalys av demokratibegreppet i Biblioteksbladet 1996–2019

Jonna Bruce – Vem ska jobba på skolbiblioteket? – En politisk diskursanalys av Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)

Vill du veta mer om uppsatserna?

I ett inspelat mini-seminarium samtalar lektor Jenny Lindberg, Bibliotekshögskolan, med de tre nominerade Jonna Bruce, Per Bourghardt och Anna Brobäck om innehållet i deras uppsatser.