Ombyggnation som påverkar åtkomst till studentpentry

Alternativa lunchutrymmen

Under ombyggnationen hänvisas studenter till följande utrymmen för lunch:

  • B349, vid Studentexpeditionen
  • B251, Cafeteria
  • L323, Ljusgården
  • J224, till vänster om ingången till biblioteket inne i byggnaden vid Sandgärdet
  • T406, Textilhögskolan

Det går att använda grupp/datorsalar samt lärosalar, men ha i åtanke att det kan förekomma störande moment under ombyggnationen under vissa perioder.

Ombyggnationen vid korridorerna E6 och E7 beräknas pågå till och med 31 januari 2022.