Slutspurt för införandet av Canvas

Mållinjen är därmed inom räckhåll för införandet av den nya lärplattformen.

– Antalet aktiviteter i den gamla lärplattformen tyder på att vi har 15–20 procent av våra kurser kvar där. Det är väldigt roligt att fler och fler lärare har börjat använda Canvas men det är under hösten viktigt att resten tar steget, säger Hanna Markusson, avdelningschef för Utbildningsstöd samt projektledare för införandet av Canvas.

– Vårterminen 2022 ska i stort sett alla kurser genomföras i Canvas, det är endast ett fåtal kurser med studenter som till exempel läser sista terminen som får vara kvar i PING PONG. De kommer också att ha möjlighet att genomföra examinationer i PING PONG under uppsamlingsveckorna i augusti 2022.

Hur planeringen av övergången ser ut är upp till ledningen på respektive institution. Hanna Markusson passar dock på att betona vikten av att lärare anmäler sig till de utbildningar som erbjuds.

Bra start på hösten

Starten på höstterminen 2021 har överlag gått bra, även om det varit problem med inloggningen för en del personer.

– Det beror på ett problem i den automatiserade överföringen från Ladok till Canvas. Det är något vi inte kan påverka lokalt på högskolan, men det arbetas med en lösning, berättar Hanna Markusson.

Nya studenter i Canvas rekommenderas att gå med i kursen Canvas för studenter för att få tips på hur lärplattformen fungerar.

Överflyttning av material

En vanligt återkommande fråga är hur undervisningsmaterialet i PING PONG flyttas över till Canvas.

– Tyvärr finns det inget automatiserat sätt att föra över allt material mellan lärplattformarna, utan det är något var och en själv måste ansvara för att göra. Det får ses som ett bra tillfälle att se över sitt material, inte minst ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Material, som laddats upp eller dokumenterats i PING PONG, kommer tack vare ett arkivavtal att finnas åtkomligt till dess att allt arkiverats lokalt. Avtalet löper på årsbasis.

1 oktober 2022 går Högskolan i Borås över i ordinarie drift och förvaltning av Canvas. Läs mer om Canvas.

Läs mer

Anmäl dig till en grundutbildning i Canvas

Läs mer om coachning och rådgivning i digitala verktyg

Följ projektledningens uppdateringar med den senaste informationen