Utlysning forskningssamordnare

Bakgrund
Uppdrag som akademisamordnare regleras av akademins organisations- och beslutsordning, som i sin tur baseras på rektors organisations- och beslutsordning. Akademisamordnare utses av akademichef. Bland akademins olika samordnare finns uppdraget som forskningssamordnare, som nu är vakant. Därför utlyses nu uppdraget som Forskningssamordnare på 20% av heltid. 

Uppdraget
Samordnaren ska i samråd med akademichefen bevaka utvecklingen inom forskningskvalitet – lokalt, nationellt, och internationellt med syfte att stärka arbetet inom akademin. Samordnaren ska stödja akademins arbete med forskarutbildningar och forskarskolor, dels i samband med utvecklingsarbete och dels i samband med lokala och nationella kvalitetsutvärderingar. Samordnaren ska hjälpa akademiledningen att ta fram underlag för kvalitetsutvärderingar. Samordnaren ska vara rådgivande till akademichef i dessa frågor och därtill vara ett stöd till akademichef i handläggning av ärenden inom området, såsom vid svar på interna och externa remisser. Samordnaren ska medverka i akademins olika forskarråd och stötta akademichefen i genomförandet av akademins centrala forskarråd. I uppdraget ingår samverkan med akademins chefer, forskare och doktorandrepresentanter, samt med centrala funktioner på högskolan – i synnerhet central kvalitetssamordnare för forskning och representanter för andra akademier men också exempelvis biblioteket och högskolans Grants and Innovation Office. Samordnaren ska när så är lämpligt representera akademin i högskoleövergripande projekt kring forskningskvalitet.

Egenskaper  
Vi söker dig som har ett stort intresse för forskningsfrågor i ett brett perspektiv, inklusive olika aspekter av att granska och stödja forskningskvalitet. Du har betydande erfarenhet av att själv bedriva forskning, även i en internationell kontext. Erfarenhet av kvalitetsarbete i exempelvis FoU-nämnden eller något av nämndens utskott är starkt meriterande, liksom också ett forskningsintresse kring högre utbildning och/eller kvalitet. Vi söker dig som är lägst docent, men om en forskare i sin karriär står nära docentur kan det exempelvis kompenseras av erfarenheter av kvalitetsarbete eller andra meriter av särskild relevans för tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Omfattning: 20% av heltid. Omfattningen på uppdraget kan periodvis komma att variera. 

Tillträde:  Efter överenskommelse. 

Uppdragstid: Uppdraget löper till och med sista juni 2023, eventuell förlängning är beroende av kommande översyn av rollerna i akademiledningen. 

Förutsättningar: Uppdraget förutsätter att man har grundanställning vid Högskolan i Borås eller ställning som professor emeritus/emerita vid lärosätet. Uppdragstillägg tillämpas inte.

Ansökan: Intresseanmälan skickas i form av ett kortare personligt brev (max 1 A4) samt CV till akademicontroller Therese Andersson therese.andersson@hb.se  senast den 5 november.

Frågor: Frågor besvaras av akademichef Martin G. Erikson, martin_g.erikson@hb.se