Välkommen tillbaka till jobbet

– Vi är inte riktigt tillbaka till det normala ännu, vad nu det nya normala är. Men vi kan åtminstone arbeta ifrån arbetsplatsen och det är ett viktigt steg i återgången, säger Mats Tinnsten, rektor. (Se hela hälsningen från rektor i videon reds. anm.)

Att återgången startar i dag beror på att det är från och med den 29 september som Folkhälsomyndigheten lättar på många av de restriktioner som funnits med anledning av coronapandemin, bland annat det allmänna rådet om att arbeta hemifrån. Du får information från din närmaste chef om vad som gäller för din avdelning/institution.

Läs mer

Om Folkhälsomyndighetens råd från och med 29 september 

Aktuell coronainformation från högskolan