Ny databas - ProQuest One Business

ProQuest One Business är en ny ekonomidatabas från ProQuest. Den har ett rikt innehåll av såväl artiklar, tidningsmaterial, böcker och nyheter samt analyser och videomaterial. Häri ingår, förutom ABI Inform, även analyser från the Economist Intelligence Unit och JP Morgan, fulltexter från Wall Sreet Journal, The Economist och The Financial Times. Dessutom en mängd videofilmer som intervjuer med företagsledare, fallstudier och utbildningsmaterial.

Särskilda ingångar finns för översikter av företag och industri där material av olika slag samlas. Det går att välja till exempel ett företag och få information om det i form av artiklar, rapporter, nyhet och annan typ av information.

Om du har kommentarer eller synpunkter på databasen, vänligen kontakta biblioteket på e-post biblioteket@hb.se.