Dags att nominera hedersdoktorer

– Utnämningen av hedersdoktorer sätter fokus på de personer som har utmärkt sig genom att de i alldeles särskild omfattning bidrar, eller har bidragit, till högskolans utveckling, oavsett om de är akademiker eller ej, säger rektor Mats Tinnsten, som uppmanar alla medarbetare att bidra i nomineringsprocessen.

Högskolans nästa hedersdoktorer promoveras vid Akademisk högtid 5 maj 2023.

Så här nominerar du

Det är endast anställda vid högskolan som får lämna in nomineringar och därefter är det Forsknings- och utbildningsnämnden samt Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning, som tar beslut efter förslag från en beredningsgrupp.

Förslag på personer som bör utses till hedersdoktorer lämnas i ett slutet kuvert till receptionen i Balder, märk kuvertet med ”Nominering – hedersdoktor”. Observera att den nominerade inte ska vara informerad.

Beskriv med högst 1500 ord

  • tydligt och stringent den nominerades betydelsefulla insatser och motivera varför personen bör utnämnas till hedersdoktor samt
  • tydligt och stringent den nominerades professionella bakgrund och andra eventuella utmärkelser.

Det är också viktigt att ange inom vilket forskarutbildningsområde personen föreslås.

Lämna nomineringen i receptionen på Balder senast 15 december.

Vem kan utses till hedersdoktor

  • För att bli utsedd till hedersdoktor ska personen bedömts ha bidragit med betydande yrkesprestation inom något av de forskarutbildningsområden för vilka högskolan har examensrättigheter – yrkesprestationen kan gälla såväl akademiska insatser för ämnet som för nyskapande utveckling i yrkeslivet med praktiska tillämpningar, och/eller
    betydande insatser kopplade till forskning, utbildning och annan verksamhet som bedrivs inom lärosätet och där personen i fråga har eller har haft direkt eller indirekt anknytning till lärosätet.
  • Det är inte brukligt att utse någon till hedersdoktor vid samma lärosäte som hen har tagit sin examen. Personen bör heller inte ha en doktorsexamen från annat svenskt lärosäte inom samma område som hedersdoktoratet.
  • För detaljer kring nominering, se styrdokumentet ”Handläggningsordning avseende utnämning av hedersdoktor vid Högskolan i Borås”, dnr. 639-19.

Läs mer
Hedersdoktorer vid Högskolan i Borås