Alla gillar textil i Milano

Utställningen ”Like Textile” bestod av arbeten från olika studentprojekt inom textil design som (un)beautiful textiles, Textibel, Smart Textiles och Integrity.
– Jag jämförde oss med andra skolor som ställde ut i mässhallen Ventura Lambrate. Även om jag inte är objektiv så tycker jag att vi skiljde oss ifrån dem. Med vårt spännande material och textil som gemensam uttrycksform så var utställningen riktigt bra, säger Tonje Kristensen Johnstone, utbildningsledare för textildesignutbildningen som tillsammans med professor Marie Dreiman initierade utställningen.

Malin Bobecks "Stained by excpections" till vänster och på golvet på bilden till höger syns Johanna Ågrens "Deliberate Distortion". Karin Sandqvists "Mildew" blir fotograferat av en besökare. 

Till vänster syns Ann-Sofie Granströms "Inventory" och på bilden till höger "Culture" av Marta Kisand och Anna Lidström

Förutom att många ställde frågor och kände på materialen på de olika utställningsobjekten, var intresset för Textilhögskolan som lärosäte också stort.
– Det var många som ställde frågor om utbildningarna och broschyrerna tog slut snabbt, säger Johanna Ågren och Tonje Kristensen fyller i:

– Det är viktigt att synas i de här sammanhangen och jag tycker det är självklart att vi ska vara på plats. Textilhögskolans vision är att var ledande i Europa, ja till och med i världen. Så detta var en god insats för att sprida lärosätets goda renommé.

Textilhögskolan har sju magister- och masterutbildningar som det informerades om i samband med utställningen.

Mer information om utställningen: www.liketextile.se