På väg mot en ny pedagogisk kultur?

Presentationerna bygger på pedagogiska utvecklingsarbeten som görs av deltagare i den behörighetsgivande högskolepedagogiska grundutbildningen (”h-pedkursen”). Alla arbeten berör direkt eller indirekt undervisningen och bidrar på så vis såväl till lärares som till studenters lärande. Alla presentationer publiceras i en rapport.

Konferensen är ett samarbete med Högskolan Väst och ges vartannat år vid respektive lärosäte. Årets konferens var den fjärde i ordningen och hade över femtio deltagare från de båda högskolorna samt från Sahlgrenska Akademin. De parallella seminarierna är alltid öppna för alla intresserade av pedagogisk utveckling och besöktes i år bland annat av chefer från BLR.

Rektor Lena Nordholm invigde konferensen och inbjuden keynoteföreläsare var Torgny Roxå, pedagogisk utvecklare vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Roxå avslutade konferensen med en föreläsning på temat om hur fantastiskt roligt och utmanande det kan vara att undervisa i högre utbildning. Men, att lärarprofessionen precis som alla professioner måste stimuleras för att utvecklas. Högskolepedagogiska kurser, kollegialt nätverkande samt nationella och internationella konferenser som t.ex. NU-konferensen och ISL (Improving Student Learning) är olika sätt att arbeta vidare med den övergripande och ständigt aktuella frågeställningen; Hur kan jag förbättra min undervisning?

Vill du ta del av rapporterna?  Sök på PUH i BADA för tidigare års publiceringar.