Kungahuset informerat om Waste Recovery

Waste Recovery som går ut på att omvandla värdelösa sopor till något värdefullt, väcker intresse och gensvar världen över. Nyligen påbörjades ett samarbete med universitet i Brasilien. Det är detta som högskolans rektor Lena Nordholm och kommunstyrelsens ordförande skrivit om i ett brev till kungaparet.

– Vi blev uppmanade till att informera om vårt initiativ, berättar Lena Nordholm.

I brevet står bland annat "Då vi har god kännedom om Ers Majestäters stora engagemang inom olika miljöfrågor och genom Drottningens personliga bakgrund och relationer med Brasilien känner vi inom projektgruppen att vi gärna vill dela med oss och informera Ers Majestäter om våra internationella projekt och då särskilt de vi har tillsammans med Brasilien.”.

Invigning av första pilotanläggningen

 I nästa vecka, den 10 februari invigs dessutom den första pilotanläggningen i Yogyakarta, Indonesien,. Följ det spännande miljöprojektet på bloggen.

Läs mer om Brasilien-projektet här.