Ny rektor utsedd

Efter att ha varit prorektor vid Högskolan i Borås i över fyra år kände Björn Brorström stödet från medarbetare och styrelse, vilket gjorde att han aldrig tvekade att ta steget och söka rektorstjänsten. Nu ser han fram emot den kommande perioden.
– För mig är det en fördel att redan vara inne i organisationen. Jag vet vad uppdraget innebär och känner högskolan väl. Men det är viktigt att vara på det klara med att nya förutsättningar och utmaningar hela tiden dyker upp.

Att fortsätta driva Högskolan i Borås utveckling utifrån de styrkeområden som finns och de förutsättningar som ges ser han som sin viktigaste uppgift.
– Tillsammans med medarbetare och styrelse är det viktigt att fortsätta arbetet med högskolans strategiska frågor.

– Jag kommer också att verka aktivt för att öka samverkan över gränser, både mellan högskolan och företag/organisationer men också internt. Vi måste ta tillvara på den kompetens som finns.

Björn Brorström poängterar också vikten av att som rektor vara tydlig för vad man står för och vara tillgänglig. Han vill vara synlig och månar om naturliga kontakter i vardagen, mot såväl omvärlden som anställda och studenter.

Redan involverad i mycket
Fram till dess att han tillträder fortsätter Björn Brorström det arbete som redan pågår.
– Eftersom jag redan är på plats i organisationen är det ”business as ususal” framöver. Mycket av det arbete som jag redan arbetar med påverkas inte av rektorsbeslutet utan fortgår som vanligt.

Ett arbete som dock kan intensifieras nu är rekryteringen av ny prorektor.
– När detta är klart kan jag börja fundera närmare på hur ledningsorganisation ska se ut. Mycket av det befintliga fungerar bra i dagsläget och högskolan är inne i en positiv utveckling, men självfallet finns det delar som behöver spetsas ytterligare.

Björn Brorström planerar att under våren, i samråd med nuvarande rektor Lena Nordholm, föra fram sina tankar och idéer så att förändringar är klara att föra in när han tillträder sin nya tjänst i augusti. Han poängterar dock att han i dagsläget inte planerar några dramatiska förändringar.

Björn Brorström anställs från och med den 1 augusti 2011 till och med den 31 juli 2017. I mitten av september 2011 planeras det att hållas en högtidlig ceremoni där Björn Brorström installeras som rektor.

Fakta om Björn Brorström
Björn Brorström, född 1953, är prorektor vid Högskolan i Borås sedan 1 november 2006. Innan han kom till Högskolan i Borås var han prefekt vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Han är professor i företagsekonomi och disputerade 1982 med sin avhandling kring användning och utformning av kommunala årsredovisningar.