480 000 till forskning om textila cellväxtunderlag

I projektet ska nya textila material utvecklas, vilka kan användas som cellväxtunderlag i medicinska implantat för ersättning av skadad benvävnad. Projektet leds av professor Mikael Skrifvars och Sung-Woo Cho, postdoktor.

Projektets engelska benämning: Novel Textile Scaffolds and Bioresorbable Composite of Cellulosic Fibres and PLA for Bone Tissue Engineering

Bo Rydins stiftelse har som ändamål att främja naturvetenskaplig forskning vid universitet, högskolor och institut, i första hand med inriktning mot skogsbruk och skogsindustri med tillhörande vidareförädling, hygienprodukter, förpackningar, processteknik, energiteknik och miljöteknik.