Ja till ytterligare fem examenstillstånd inom lärarutbildningen

– Högskolan i Borås är ett av få lärosäten som före jul fick ja på samtliga sökta examenstillstånd. Med de fem nya examina konkurrerar vi med ämnesinstitutionerna på landets stora universitet och övriga lärosäten, konstaterar Institutionen för pedagogiks prefekt Lars-Erik Olsson.

I beskedet från Högskoleverket står bland annat ”Bortsett från att den ämnesdidaktiska kompetensen behöver utvecklas i många ämnen finns det överlag en god balans mellan å ena sidan vetenskaplig kompetens i ämne och ämnesdidaktik och å andra sidan professionserfarenhet.”
– Vi är stolta och nöjda att få fem rättigheter av elva sökta ämnen. Samtidigt utmanas vi att utveckla forsknings- och utbildningsmiljöerna på högskolan för att övertyga Högskoleverket att utöka de redan beviljade examensrättigheterna, säger Lars-Erik Olsson

Högskolan i Borås har nu, förutom de fem examenstillstånden inom ämneslärare, rätt att utfärda examen för förskollärare, grundlärare med inriktning mot årskurs 1-3, grundlärare mot årskurs 4-6 och grundlärare med inriktning mot fritidshem.
– Vi kan nu summera och konstatera att för lärarutbildningen i Borås handlar det om att utveckla och utöka. Högskolan i Borås har som långsiktig plan och målsättning att försöka få tillstånd att utfärda examen inom samtliga områden vi ursprungligen ansökte om.

Läs Högskoleverkets pressmeddelande här

Fakta: Nya lärarutbildningen

Till hösten 2011 införs fyra nya examina inom lärarutbildningen. Det har inneburit att alla lärosäten har fått söka nya examenstillstånd för att få utfärda förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen.