Syrien på tur för Waste Recovery

Professor Mohammad Taherzadeh och Nasser Hassanieh, lärare, från Institutionen Ingenjörshögskolan, träffade representanter för flera lärosäten. De fick också träffa representanter för Syriens motsvarighet till Högskoleverket samt rådet för vetenskaplig forskning.

Professor Mohammad Taherzadeh gav en presentation av de aktiviteter som aktörssamverkansgruppen i Borås inom Waste Recovery, som redan agerar i bland annat Indonesien, vilket väckte stort intresse. Enligt ett preliminärt besked avser Syriens forskningsråd, (Higher Commission for Scientific Research) att bjuda in högskolans representanter till en workshop i samband ett nätverksmöte i Syrien för förnyelsebar energi, SYREEN, i december i år. SYREEN har stort inflytande på regeringen då detta efter ett antal workshops och nätverksträffar under året, med både inhemska och internationella deltagare, ger rekommendationer till den syrianska regeringen om forsknings- och implementeringssatsningar.

Tre universitet i Syrien har visat intresse för att inleda samarbete inom området återvinning av energi- och material, University of Damaskus, Syrian Virtual University och Al-Baath.

Under besöket hann man också titta på en avfallsdeponi där allt avfall från staden Damaskus komposteras (en liten del) och deponeras (merparten). Totalt hanteras här 2500 ton avfall per dag.

Syrian Renewable Energy Network, SYREEN, är ett program inom Syriens Higher Commission for Scientific Research.