Förvandlingen av Simonsland har startat

Förvandlingen av Simonsland från fabrikslokaler till en unik science park har nu börjat på riktigt. Fredagen den 18 mars togs det första så kallade ”spadtaget” och projektet går nu in i nästa fas. Efter lunchmingel och en kort presentation av projektets väg från vision till förverkligande fick alltså trion Ulf Olsson, Kjell Berggren och Lena Nordholm med varsin slägga riva ner en bit av väggen inne i fabrikslokalen och öppna upp mot högskolans befintliga lokaler Sandgärdet och Balder.

– Det har varit en lång resa och det känns oerhört roligt att vi nu har nått fram hit. Att få ett mer samlat campus är väsentligt för högskolan och det kommer att leda till bättre kommunikation och kvalitet, säger Lena Nordholm som under sin presentation passade på att uppmana till ett fyrfaldigt leve för samarbetet mellan Borås stad, Högskolan i Borås och Kanico, som äger fastigheterna.

Den nya stadsdelen Simonsland ska samla utvecklingsmöjligheter inom textil och design samt hjälpa till att göra Borås till Nordens huvudstad inom området. Att dessutom kulturen i form av Textilmuseet är med på tåget gör området till en unik science park. Kommunalråd Ulf Olsson pekade även på Simonslandsprojektet som ett stadsbyggnadsprojekt som ska föra samman Knalleland och city för att på så sätt skapa ett samlat centrum.

Ett tydligt avstamp
Rivningen och saneringen av byggnaderna har redan påbörjats berättar Hanna Lassing, som är projektledare för Simonsland.

– Vi är just nu inne i en väldigt intensiv period. Det är nu vi ska lägga pusslet och bestämma var alla verksamheter ska ligga i det nya Simonsland, säger hon.

För 2013 är året då invigningen av det nya Simonsland planeras gå av stapeln. Textilhögskolan och Textilmuseet kommer då att vara bland de första hyresgästerna.

– I dag känns som ett tydligt avstamp. Nu går vi in i nästa fas och den riktigt tuffa biten av arbetet börjar – nämligen att detaljplanera hur våra lokaler faktiskt ska se ut, säger Erik Bresky, prefekt på Textilhögskolan.

Att Textilhögskolan är en av de första på plats ser han som ett erkännande av verksamheten och han ser fram emot att kunna ge både studenter och personal moderna lokaler.

Läs mer och se mer om projektet Simonsland.