Klart för helt ny förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma i förskolan

– Det känns väldigt bra att kunna erbjuda den här möjligheten för obehöriga i förskolan. Vår erfarenhet är att förskollärare utbildade med denna bakgrund är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Utifrån legitimationskravet vet vi att behovet och efterfrågan från kommunerna är mycket stor. Vi väntar många sökande och rekommenderar intresserade att söka så snart som möjligt, säger Iréne Arvidsson, biträdande prefekt och ansvarig för grundutbildning.

Utbildningen, som omfattar 210 högskolepoäng, vänder sig till dem som saknar examen men har pedagogisk erfarenhet och idag arbetar i förskola som exempelvis barnskötare, fritidspedagog, grundskollärare eller obehörig förskollärare. Idag, fredagen den 27 april, öppnar anmälan till utbildningen.

­– Vi är glada över att kunna erbjuda möjligheten till att bli behörig i en ordinarie utbildning. Vi har tidigare haft olika utvecklingsprojekt och uppdrag för barnskötare som har läst till förskollärare, men nu öppnar vi upp en sökväg för alla som arbetar pedagogiskt i förskolan, säger Annika Malm, universitetsadjunkt och programansvarig för utbildningen.

Förskollärarutbildningen för yrkesverksamma är sex terminer lång och ges på halvdistans för ökad flexibilitet. Kurstillfällen är schemalagda en dag i veckan och går på heltid under juni varje år. Utbildningen bygger vidare på de kunskaper och färdigheter deltagarna tillägnat sig genom arbetet och leder till en förskollärarexamen. Deltagarna fortsätter under utbildningstiden sin anställning i förskolan och kopplar där ihop teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet.

– Högskolan i Borås är ett av ganska få lärosäten i Sverige som har utvecklat en tydlig metod för validering – dvs. bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande. I den här utbildningen ingår en kontinuerlig valideringsprocess. Ämneskunniga lärare bedömer tillsammans med verksamma handledare den kunskap och kompetens som studenterna har tillägnat sig genom arbetet och fortsätter utveckla på sina arbetsplatser, berättar Annika Malm.

Skillnaden mot den vanliga förskollärarutbildningen är att studenterna på förskollärarutbildningen för pedagogiskt yrkesverskamma använder sina arbetsplatser för att knyta den dagliga praktiken till teorin. Det innebär en växelverkan mellan utbildningen och arbetsplatsen.

– Just vikten av att mer ta vara på studenternas praktiska erfarenhet in i högskolestudierna lyfts exempelvis av forskarna Per Andersson och Kristina Hellberg i en studie vid Linköpings Universitet. Studien handlar om barnskötare på en förskollärarutbildning på halvtid. Enligt forskarna får de igenkänning och kan teoretisera den praktik som de har erfarenhet av medan den reguljäre studenten tvärtom istället måste knyta an teorin de läser till praktiken, fortsätter Annika Malm.

I utbildningen ingår bland mycket annat verktyg för att skapa kreativa miljöer och metoder för lärandet inom det förskolepedagogiska området. Lekens betydelse, barns utveckling och lärande, barnlitteratur, bild, rörelse, musik, drama, matematisk begreppsbildning, språkutveckling med läs- och skrivutveckling, naturvetenskap och teknik såväl som kunskap om digitala redskap och digitala kompetenser för yngre barn fördjupas.

Till informationssidan och anmälan för utbildningen.