Peter Axelberg ny prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan

Peter Axelberg kommer närmast från jobbet som näringslivschef i Alingsås och VD för Alingsås Futurum men har dessförinnan flera års anställning bakom sig som lärare och forskare på Institutionen Ingenjörshögskolan där han började redan 1992. Han är teknologie doktor och universitetslektor. Som lärare och forskare har han fokuserat på området elektroteknik och signalbehandling med inriktning mot mätmetoder för bedömning av elkvaliteten i elektriska nät.
Peter Axelberg har också många års erfarenhet från anställningar i näringslivet och som medgrundare till ett företag inom energisektorn.

Hur kommer det sig att du sökte till uppdraget som prefekt?

-Jag har alltid varit intresserad av att vara delaktig i utvecklingsprocesser, vare sig det gäller att utveckla en produkt, ett företag eller mina studenter. Som prefekt ges jag möjlighet att leda institutionen och bidra till dess vidareutveckling, något som jag ser mycket fram emot.  

Hur ser du på din roll som prefekt på Ingenjörshögskolan?

- Jag ser mig som en lagledare som ska få ut så mycket bra verksamhet som möjligt utifrån det uppdrag och de resurser vi har. En annan viktig uppgift som prefekt är att upprätthålla den goda stämningen som finns på institutionen och att samarbetet med studenter, andra institutioner och högskolans ledning fungerar.

Ingenjörshögskolan har haft ett kraftigt uppsving de senaste åren inom både forskning och utbildning. Man fick både mastersrättigheter, forskarutbildningsrättigheter inom resursåtervinning och ökat antal sökande till grundutbildningarna.

Hur kommer du att förvalta detta?

-Jag tror att kontinuitet är viktigt i den verksamhet vi bedriver, men jag är för den skull inte emot förändringar. Tvärtom. Google är ett bra exempel på ett företag som ständigt är beredda till förändringar – inte att förändra för förändringarnas skull – utan för att möta en värld i förändring. Detta gäller lika mycket vår verksamhet.

Vilka blir dina hjärtefrågor under prefektskapet?

- Det är lite tidigt att identifiera hjärtefrågor redan nu, men några exempel på självklara viktiga frågor kan jag ge. Att säkerställa en fortsatt hög kvalitet i våra utbildningsprogram så att innehållet matchar näringslivets behov är en högprioriterad uppgift. Att verka för att forskningen vid institutionen också framöver har tillräckliga resurser för en fortsatt positiv utveckling är en annan högprioriterad uppgift. Fördjupad samverkan med näringslivet är ytterligare ett exempel. Som f.d. näringslivschef och egenföretagare vet jag att det finns både en önskan och ett behov från näringslivet att vidareutveckla samverkan med akademin. Sist men inte minst kommer jag att göra vad jag kan för att alla ska trivas och känna glädje att gå till jobbet. Trivs vi på jobbet smittar det också av sig i det vi gör.