Lärorika veckor om avfallshantering till ända

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Bakre raden fr. v.: Kamran Rousta, projektledare, Mr. Nuon Samnavuth, Kambodja, Mr. Nattawat Srisangval, Thailand,  Mr. Tes Norearith, Kambodja,  Mr. Sisouk Thoratha, Laos, Mr. Pissadarn Saenchat, Thailand,  Mr. Phounpaseuth  Akhavongsa, Laos. Främre raden: Ms. Vo Thanh Huynh Anh, Vietnam, Ms. Nguyen Thi Kim Men, Vietnam.

Det är två tjänstemän vardera från Thailand, Vietnam, Laos och Kambodja som gått på kurs och gjort studiebesök i Borås kring avfallshantering och samarbetsformen Waste Recovery – International Partnership. Under fyra veckor har gruppen deltagit i föreläsningar och diskussioner med målet att se hur man kan utveckla och förbättra de avfallshanteringssystem som används i deras respektive hemstäder. Konkreta idéer har växt fram och i fredags var det dags att återvända hem för att börja implementera dem.

Deltagarna från Vietnam ser möjligheter att inledningsvis börja titta på sopsortering och logistik av avfall. De från Thailand vill sikta in sig på att minska avfallsmängden vid själva källan, sopsortering, biogasproduktion logistik och avgifter för avfallshämtning. Målet för alla är på sikt är att helt komma bort från deponering av avfall vilket idag är ett snabbt ökande problem i städerna som växer mycket snabbt. System för avfallshantering finns redan i de olika städerna, men de fungerar inte fullt ut.

I Borås har de gjort studiebesök på avfallsanläggningen Sobacken, reningsverket, kraftvärmeverket, Navet, SP, Stena metall samt återvinningsstationer för allmänheten. Utifrån detta har de fått ta fram idéer om hur de kan utveckla avfalls och återvinningssystemen baserat på situationen i deras hemstäder, utifrån egna data, kultur och system, förklarar Kamran Rousta som är projektledare på Mekongprojektets del som genomförs i Borås.

Hur ska ni implementera era idéer i hemstäderna?

-Det kommer att behövas både lagar och ekonomiska incitament för att motivera till sortering vid källan, i hemmen till exempel, säger  Nuon Samnavuth från Kambodja.
Gruppen kommer att fortsätta sina studier fast då i hemregionen Mekong. Under utbildningen kommer de att besöka varandras hemstäder och diskutera förutsättningar och möjligheter kring avfallshantering.

Läs också tidigare nyhet om projektet från 2011-12-20: Sydostasien nästa stopp för Waste Recovery