Borås vs Neapel i brasiliansk tidning om avfallshantering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

I en artikel i veckomagasinet Veja i december förra året har man ställt avfallshanteringen i Neapel, i Italien mot avfallshantering i Borås, Sverige. Här beskrivs hur man i Borås hanterar hushållsavfall och hur man via Waste Recovery – International Partnership idag har ”exporterat” modellen av avfallshantering och samarbetet mellan universitet, forskningsinstitut, näringsliv och stad till många andra delar av världen. Man lyfter i en andra artikel upp problemen i Neapel där avfallshanteringen har havererat och sophögarna växer på trottoarerna på grund av politiska stridigheter och strejker påbjudna av den italienska maffian Comorra som kontrollerar avfallshanteringen i staden.

I artikeln om Borås uttalar sig Hans Björk, prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan.
-Borås har idag en välfungerande avfallshantering där i stort sett allt återvinns på något sätt, deponin är i princip redan nära noll procent. Det långsiktiga målet för Borås stad är att bli koldioxidfritt.

De senaste årens aktiviteter för Waste Recovery – International partnership i Brasilien, där samarbete har inletts med flera universitet och städer, sätter alltså tydliga spår i media. Och detta är positivt för Högskolan i Borås.

-Uppmärksamheten är betydelsefull för att den stödjer vår ambition att få in fler studenter, att öka vårt forskningssamarbete och öka affärsmöjligheterna när det gäller Waste Recovery- projektet, säger Hans Björk.

Veja ett veckomagasin som publiceras i Sao Paolo, men som läses i hela Brasilien. Det räknas som en ledande tidning och en av de mest inflytelserika i brasiliansk press. Magasinet publicerar artiklar om politik, ekonomi, kultur, världshändelser och nöje. Man behandlar regelbundet bland annat ämnen inom teknik, ekologi och religion.