Ambulansforum 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid konferensen deltog utöver Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (RAS) också Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma (RST) och Riksföreningen för Akutsjuksköterskor.

Inledningsanförande gjordes av RAS:s ordförande Janne Kautto under rubriken Vad är ambulanssjukvårdens syfte? Fortfarande kvarstår just den frågan. Det verkar inte finnas direkt uttalat syfte att hitta i författningar eller andra myndighetsdirektiv förutom i Hälso- och sjukvårdslagen.

En av de mer spännande punkterna på ambulansforumet var presentationen av Ambulanssjuksköterskornas kompetensbeskrivning. Kompetensbeskrivningar tas numer fram av yrkesorganisationerna själva istället för som tidigare av Socialstyrelsen. Framtagandet har genomförts av RAS i samarbete med Svensk Sjuksköterske Förening (SSF) och Nätverk för Lärosäten som utbildar ambulanssjuksköterskor. Institutionen för vårdvetenskap (VHB) och PreHospen vid Högskolan i Borås har representerats av Birgitta Wireklint Sundström som deltagit i arbetsgruppen. Birgitta lyfte fram det som är det speciella och unika för den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan i områdena Omvårdnadens teori och praktik; Samverkan och ledarskap; Forskning, utveckling och utbildning. Som avslutning avrundade Birgitta med att ”nu börjar arbetet med införliva kompetensbeskrivningen i utbildning och verksamhet samt planera för revision”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den andra dagen representerade Christer Axelsson VHB med sina gjorda och kommande studier om mekanisk hjärtkompression, LUCAS. I sin doktors avhandling kunde det inte påvisas bättre överlevnad med LUCAS men många andra positiva fynd och möjligheter kom fram av vilka han nu presenterade en tänkt arbetssätt, för skapa bättre möjlighet till att behandla patienter med hjärtstopp. Detta att använda LUCAS överlägsna de/kompression effekter under tiden till PCI för patienter med ockluderade kärl vilka ska identifieras prehospitalt för att minska ledtiden till just PCI:n. Tänkt ”pilotstudie-område” är Malmö/Lund och Göteborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I pauserna representerade Henrik Andersson och Kenneth Jönsson VHB:s specialistutbildningar inom akutsjukvården. Intresse finns för våra (VHB:s) utbildningar där PreHospen och ”ambulansutbildningen” har gott renumé.