Nya möjligheter för mätning av forskning – professor Blaise Cronin gästföreläser på högskolan

På torsdag 24 maj kommer Blaise Cronin för att gästföreläsa vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Han är professor i informationsvetenskap vid School of Library and Information Science på Indiana University, och dessutom chefredaktör för tidskriften JASIST (Journal of the American Society for Information Science and Technology).

Vad kommer du att tala om?

– Bland annat om huruvida de möjligheter som nu finns att digitalt och närmast i realtid värdera grupper och individer kommer att leda till att ett nytt, webbaserat system för sådan kontroll utvecklas vid sidan av den traditionella akademin.

Påverkar sociala media hur man publicerar och kartlägger publikationer?

– Det växer nu fram nya former av offentliggörande vid sidan av de etablerade genrerna böcker, artiklar och konferenspresentationer. Tweets, bloggar och öppna webbaserade tidskrifter med sakkunnigt granskade artiklar är några exempel. Allt fler forskare delar med sig av sitt material via sociala medier och vi kan se hur deras åsikter sprids brett. Detta inbjuder till analys.

Vilken roll spelar bibliometri och scientometri inom biblioteks- och informationsvetenskap?

– Bibliometri har länge varit en central plattform för forskning och utbildning inom informationsvetenskap. När webbaserade mätmöjligheter har vuxit fram har det resulterat i en explosion av forskning både inom och vid sidan av biblioteks- och informationsvetenskap. Nya verktyg och tekniker utvecklas mycket snabbt och i takt med det öppnar sig nya användningsområden. Detta inbjuder till än mer forskning i områden som går utöver de traditionella ämnesgränserna.

Tid och plats

Tid: Torsdag 24 maj kl. 10:30 – 12:00 (mellan kl. 13 – 15 följer en mer informell diskussion med professor Blaise Cronin)
Plats: D511
Kontaktperson: Sándor Darányi, 033-435 4679, Sandor.Daranyi@hb.se